Optymalizacja rozkroju partii produkcji w tartaku 


3


Optymalizator partii produkcji

Pi3

Optymalizacja partii produkcji w tartaku

Optymalizator (beta) Pi3 rozwiązuje problem:
Jak w najlepszy sposób rozkroić partię produkcyjną kłód na deski o określonym rozmiarze i określonej liczbie?
Celem optymalizacji jest minimalizacja zużycia kłód i maksymalizacja uzysku tarcicy.

1. Program znajduje optymalną grubość kłody dla każdej konkretnej deski. W tym celu przeliczana jest seria rozmiarów kłód i ustawiony jest najwyższy procent produkcji drewna. Proces znajdowania odpowiedniej kłody jest powtarzany dla każdego rozmiaru deski określonego przez program produkcyjny.

2. Obliczana jest optymalna mapa rozkroju dla danej deski dla danej kłody.