Angielskie/imperial - metryczne jednostki miary. Konwerter jednostek
3

Kalkuliator optymalnego cięcia kłód
Pi1 Kalkuliator optymalnego cięcia kłód

Optymalizator cięcia wzdłużnego Pi1

Program, który pozwala w najlepszy optymalny sposób przerobu drewna okrągłego na tarcicę. Jedną z kluczowych cech Pitago jest umożliwienie producentom cięcia drewna dowolnych rozmiarów, a nie tylko standardowej listy.
Obliczenia wykonuje się w dwóch etapach.
Etap 1
Cięcie kłod danej grubości dowolnej liczby desek. Reguła planowania wprowadzania danych: najgrubsza deska (maksymalna grubość) z listy jest „umieszczana” na środku kłody. Następnie - cieńsza deska po lewej stronie środka, cieńsza deska po prawej stronie środka i tak dalej. Możesz umieścić dowolną liczbę desek o wymaganej grubości. Zalecenie: najlepszym wynikiem jest planowanie symetryczne.
Etap 2
- rozdrabnianie desek uzyskanych w etapie 1 do wymaganych wymiarów szerokości. Belka, przekrój prostokątny, podzielona na deski.

Raport obliczeniowy jest prezentowany w programie Excel. Wygodne importowanie danych do systemu księgowego. Optymalne wykorzystanie drewna.

Oblina* jest odległością od grubego końca kłody, zaczynając od punktu, jak w kierunku cienkiego końca pojawia się oblina z powodu zbieżystośći kłody.