Instruktażowe Video Pitago 

Instruktażowe Video

Jeśli oglądasz je po raz pierwszy, radzimy robić to w kolejności od góry do dołu. Twoje komentarze bardzo nam pomogą

Pi2: Kluczowe cechy


Pi2: Przetarcie promieniowe


Kloda NIE jest idealnie okrągła


YouTube: Pitago w skrócie

Pi2: Oblina


Pi1: Etap 1 Obliczenia


Pi1: Etap 2 ObliczeniaProgram który zwiększy wydajność produkcji drewna o 10-15%, a proces przygotowania schematy optymalnego przetarcia przyspieszy kilka razy.