Cięcie promieniowe kłód. Pomiar kąta cięcia.

Identyfikacja desek promieniowych

W konwencjonalnym (stycznym) piłowaniu niektóre deski są promieniowe lub półpromieniowe. Aby dowiedzieć się, które z nich, użyj Pitago.
Przy piłowaniu promieniowym drewna płaszczyzna cięcia jest prostopadła do słojów rocznych. Optymalizatory Pitago mierzą kąty w trzech punktach przekroju każdej deski. Punkty pomiarowe i kąty w stopniach między słojami drzew a płaszczyzną piły są wskazane na wykresie cięcia. (Na przykład 85°-81°-51°) Liczba i lokalizacja punktów pomiarowych jest nieograniczona.
Cięcie promieniowe kłód
Określając kryteria cięcia promieniowego (określając kąty cięcia), Pitago umożliwia śledzenie i sortowanie desek promieniowych i półpromieniowych (Quarter Sawn and Rift Sawn) bez zmiany istniejącej technologii cięcia konwencjonalnego (tangential, styczne, Flat Sawn) Deski radialne i półpromieniowe zaznaczone są w schemacie rozkroju.
Deski radialne mają kąt nachylenia słojów od 90° do min. 60°, deski półpromieniowe mają układ słojów od 59° do 30°.
Aby sortować deski promieniowe i pół-promieniowe, użyj dwustopniowego optymalizatora Pi1.

sortowanie promieniowe i półpromieniowe